Forest
Šalkone logo

Šalkone

LLU Meža fakultātes studentu biedrība

graphical divider

Valde

Liene Zēberga
Liene Zēberga
Seniore
Seniore

Studentu biedrības priekšsēdētājs, kurš ir atbildīgs par visiem biedrībā veiktajiem lēmumiem un darbībām.

Jānis Platacis
Jānis Platacis
Viceseniors
Viceseniors

Seniora “labā roka”. Atbild par pieņemtajiem lēmumiem un darbībām seniora prombūtnes laikā.

Juris Rullis
Juris Rullis
Kasieris
Kasieris

Studentu biedrības valdes loceklis, kura atbild par finansēm.

Dita Anna Dubovska
Dita Anna Dubovska
Sekretāre
Sekretāre

Studentu biedrības valdes loceklis, kurš protokolē iknedēļas sēdes un ievieto to atskaites sociālajās vietnēs.

Anna Troika
Anna Troika
Mantzine
Mantzine

Studentu biedrības valdes loceklis, kurš ir atbildīgs par visām “Šalkones” īpašumā esošajām lietām.

Komisiju vadītāji

Nils Miķelsons
Nils Miķelsons
Kultūras komisija
Kultūras komisija

Atbildīga par dažādu kultūras pasākumu rīkošanu un sekmīgu norisi kā fakultātes un universitātes mērogā, tā arī ārpus tās.

Ričards Antonovs
Ričards Antonovs
Informācijas komisija
Informācijas komisija

Atbildīga par ielūgumu, plakātu, afišu utml.drukas izveidi, uztur “Šalkones” sociālās vietnes un raksta tajās aktuālo informāciju.

Valters Jānis Stumps
Valters Jānis Stumps
Sporta komisija
Sporta komisija

Atbildīga par „Šalkones” iekšējo sportisko dzīvi, veidojot labākās sporta komandas LLU mēroga sacensībām.

Dināra Valtere
Dināra Valtere
Revīzijas komisija
Revīzijas komisija

Neatkarīga no valdes 3 cilvēku grupa, kura pārskata jaunās valdes darbību semestra laikā, un atskaiti par izdarīto/neizdarīto apkopo semestra sēdē.

Lāsma Freimane
Lāsma Freimane
Revīzijas komisija
Revīzijas komisija

Neatkarīga no valdes 3 cilvēku grupa, kura pārskata jaunās valdes darbību semestra laikā, un atskaiti par izdarīto/neizdarīto apkopo semestra sēdē.

Āris Pūseps
Āris Pūseps
Revīzijas komisija
Revīzijas komisija

Neatkarīga no valdes 3 cilvēku grupa, kura pārskata jaunās valdes darbību semestra laikā, un atskaiti par izdarīto/neizdarīto apkopo semestra sēdē.