Forest
Šalkone logo

Šalkone

LBTU Meža fakultātes studentu biedrība

graphical divider

Valde

Jānis Platacis
Jānis Platacis
Seniors
Seniors

Studentu biedrības priekšsēdētājs, kurš ir atbildīgs par visiem biedrībā veiktajiem lēmumiem un darbībām.

Liene Sūniņa-Biedre
Liene Sūniņa-Biedre
Viceseniore
Viceseniore

Seniora “labā roka”. Atbild par pieņemtajiem lēmumiem un darbībām seniora prombūtnes laikā.

Anna Troika
Anna Troika
Kasiere
Kasiere

Studentu biedrības valdes loceklis, kurš atbild par finansēm.

Dita Anna Dubovska
Dita Anna Dubovska
Sekretāre
Sekretāre

Studentu biedrības valdes loceklis, kurš protokolē iknedēļas sēdes un ievieto to atskaites sociālajās vietnēs.

Valters Jānis Stumps
Valters Jānis Stumps
Mantzinis
Mantzinis

Studentu biedrības valdes loceklis, kurš ir atbildīgs par visām “Šalkones” īpašumā esošajām lietām.

Komisiju vadītāji

Ģirts Balodis
Ģirts Balodis
Kultūras komisija
Kultūras komisija

Atbildīga par dažādu kultūras pasākumu rīkošanu un sekmīgu norisi kā fakultātes un universitātes mērogā, tā arī ārpus tās.

Ričards Antonovs
Ričards Antonovs
Informācijas komisija
Informācijas komisija

Atbildīga par ielūgumu, plakātu, afišu utml.drukas izveidi, uztur “Šalkones” sociālās vietnes un raksta tajās aktuālo informāciju.

Evelīna Pūsepa
Evelīna Pūsepa
Sporta komisija
Sporta komisija

Atbildīga par „Šalkones” iekšējo sportisko dzīvi, veidojot labākās sporta komandas LLU mēroga sacensībām.

Lauris Ruško
Lauris Ruško
Revīzijas komisija
Revīzijas komisija

Neatkarīga no valdes 3 cilvēku grupa, kura pārskata jaunās valdes darbību semestra laikā, un atskaiti par izdarīto/neizdarīto apkopo semestra sēdē.

Āris Pūseps
Āris Pūseps
Revīzijas komisija
Revīzijas komisija

Neatkarīga no valdes 3 cilvēku grupa, kura pārskata jaunās valdes darbību semestra laikā, un atskaiti par izdarīto/neizdarīto apkopo semestra sēdē.

Liene Zēberga
Liene Zēberga
Revīzijas komisija
Revīzijas komisija

Neatkarīga no valdes 3 cilvēku grupa, kura pārskata jaunās valdes darbību semestra laikā, un atskaiti par izdarīto/neizdarīto apkopo semestra sēdē.