Forest
Šalkone logo

Šalkone

LLU Meža fakultātes studentu biedrība

graphical divider

Valde

Dace Dālberga
Dace Dālberga
Seniors
Seniors

Studentu biedrības priekšsēdētājs, kurš ir atbildīgs par visiem biedrībā veiktajiem lēmumiem un darbībām.

Mārtiņš Grunte
Mārtiņš Grunte
Viceseniors
Viceseniors

Seniora “labā roka” . Atbild par pieņemtajiem lēmumiem un darbībām seniora prombūtnes laikā.

Dinara Korsaka
Dinara Korsaka
Kasieris
Kasieris

Studentu biedrības valdes locekle, kura atbild par finansēm.

Signe Reikmane
Signe Reikmane
Sekretāre
Sekretāre

Studentu biedrības valdes loceklis, kurš protokolē iknedēļas sēdes un ievieto to atskaites sociālajās vietnēs.

Andris Detlavs
Andris Detlavs
Mantzinis
Mantzinis

Studentu biedrības valdes loceklis, kurš ir atbildīgs par visām “Šalkones” īpašumā esošajām lietām.

Komiteju vadītāji

Elīza - Gunta Millere
Elīza - Gunta Millere
Kultūras komiteja
Kultūras komiteja

Atbildīga par dažādu kultūras pasākumu rīkošanu un sekmīgu norisi kā fakultātes un universitātes mērogā, tā arī ārpus tās.

Alīna Kozure
Alīna Kozure
Informācijas komiteja
Informācijas komiteja

Atbildīga par ielūgumu, plakātu, afišu utml.drukas izveidi, uztur “Šalkones” sociālās vietnes un raksta tajās aktuālo informāciju.

Juris Rullis
Juris Rullis
Sporta komiteja
Sporta komiteja

Atbildīgs par „Šalkones” iekšējo sportisko dzīvi, veidojot labākās sporta komandas LLU mēroga sacensībām.

Krista Ruhocka
Krista Ruhocka
Revīzijas komiteja
Revīzijas komiteja

Neatkarīga no valdes 3 cilvēku grupa, kura pārskata jaunās valdes darbību semestra laikā, un atskaiti par izdarīto/neizdarīto apkopo semestra sēdē.

Oļģerts Jēgers
Oļģerts Jēgers
Revīzijas komiteja
Revīzijas komiteja

Neatkarīga no valdes 3 cilvēku grupa, kura pārskata jaunās valdes darbību semestra laikā, un atskaiti par izdarīto/neizdarīto apkopo semestra sēdē.

Āris Pūseps
Āris Pūseps
Revīzijas komiteja
Revīzijas komiteja

Neatkarīga no valdes 3 cilvēku grupa, kura pārskata jaunās valdes darbību semestra laikā, un atskaiti par izdarīto/neizdarīto apkopo semestra sēdē.