Forest
Šalkone logo

Šalkone

LLU Meža fakultātes studentu biedrība

graphical divider

Valde

Dināra Valtere
Dināra Valtere
Seniors
Seniors

Studentu biedrības priekšsēdētājs, kurš ir atbildīgs par visiem biedrībā veiktajiem lēmumiem un darbībām.

Liene Zēberga
Liene Zēberga
Viceseniors
Viceseniors

Seniora “labā roka”. Atbild par pieņemtajiem lēmumiem un darbībām seniora prombūtnes laikā.

Alīna Kozure
Alīna Kozure
Kasieris
Kasieris

Studentu biedrības valdes loceklis, kura atbild par finansēm.

Antra Umbraško
Antra Umbraško
Sekretāre
Sekretāre

Studentu biedrības valdes loceklis, kurš protokolē iknedēļas sēdes un ievieto to atskaites sociālajās vietnēs.

Lauris Ruško
Lauris Ruško
Mantzinis
Mantzinis

Studentu biedrības valdes loceklis, kurš ir atbildīgs par visām “Šalkones” īpašumā esošajām lietām.

Komiteju vadītāji

Anna Troika
Anna Troika
Kultūras komiteja
Kultūras komiteja

Atbildīga par dažādu kultūras pasākumu rīkošanu un sekmīgu norisi kā fakultātes un universitātes mērogā, tā arī ārpus tās.

Jānis Platacis
Jānis Platacis
Informācijas komiteja
Informācijas komiteja

Atbildīga par ielūgumu, plakātu, afišu utml.drukas izveidi, uztur “Šalkones” sociālās vietnes un raksta tajās aktuālo informāciju.

Jānis Mickevičs
Jānis Mickevičs
Sporta komiteja
Sporta komiteja

Atbildīga par „Šalkones” iekšējo sportisko dzīvi, veidojot labākās sporta komandas LLU mēroga sacensībām.

Dace Dālberga
Dace Dālberga
Revīzijas komiteja
Revīzijas komiteja

Neatkarīga no valdes 3 cilvēku grupa, kura pārskata jaunās valdes darbību semestra laikā, un atskaiti par izdarīto/neizdarīto apkopo semestra sēdē.

Oļģerts Jēgers
Oļģerts Jēgers
Revīzijas komiteja
Revīzijas komiteja

Neatkarīga no valdes 3 cilvēku grupa, kura pārskata jaunās valdes darbību semestra laikā, un atskaiti par izdarīto/neizdarīto apkopo semestra sēdē.

Haralds Šillers
Haralds Šillers
Revīzijas komiteja
Revīzijas komiteja

Neatkarīga no valdes 3 cilvēku grupa, kura pārskata jaunās valdes darbību semestra laikā, un atskaiti par izdarīto/neizdarīto apkopo semestra sēdē.