Forest
Šalkone logo

Šalkone

LLU Meža fakultātes studentu biedrība

graphical divider

Valde

Oļģerts Jēgers
Oļģerts Jēgers
Seniors
Seniors

Studentu biedrības priekšsēdētājs, kurš ir atbildīgs par visiem biedrībā veiktajiem lēmumiem un darbībām.

Krista Ruhocka
Krista Ruhocka
Viceseniore
Viceseniore

Seniora “labā roka” . Atbild par pieņemtajiem lēmumiem un darbībām seniora prombūtnes laikā.

Dace Dālberga
Dace Dālberga
Kasiere
Kasiere

Studentu biedrības valdes locekle, kura atbild par finansēm.

Signe Ieva Reikmane
Signe Ieva Reikmane
Sekretāre
Sekretāre

Studentu biedrības valdes loceklis, kurš protokolē iknedēļas sēdes un ievieto tās atskaites sociālajās vietnēs.

Kristaps Ozoliņš
Kristaps Ozoliņš
Mantzinis
Mantzinis

Studentu biedrības valdes loceklis, kurš ir atbildīgs par visām “Šalkones” īpašumā esošajām lietām.

Komiteju vadītāji

Mārtiņš Grunte
Mārtiņš Grunte
Kultūras komiteja
Kultūras komiteja

Atbildīga par dažādu kultūras pasākumu rīkošanu un sekmīgu norisi kā fakultātes un universitātes mērogā, tā arī ārpus tās.

Dināra Korsaka
Dināra Korsaka
Informācijas komiteja
Informācijas komiteja

Atbildīga par ielūgumu, plakātu, afišu utml.drukas izveidi, uztur “Šalkones” sociālās vietnes un raksta tajās aktuālo informāciju.

Niks Vilcāns
Niks Vilcāns
Sporta komiteja
Sporta komiteja

Atbildīgs par „Šalkones” iekšējo sportisko dzīvi, veidojot labākās sporta komandas LLU mēroga sacensībām.

Rovena Ločmele
Rovena Ločmele
Revīzijas komiteja
Revīzijas komiteja

Neatkarīga no valdes 3 cilvēku grupa, kura pārskata jaunās valdes darbību semestra laikā, un atskaiti par izdarīto/neizdarīto apkopo semestra sēdē.

Haralds Šillers
Haralds Šillers
Revīzijas komiteja
Revīzijas komiteja

Neatkarīga no valdes 3 cilvēku grupa, kura pārskata jaunās valdes darbību semestra laikā, un atskaiti par izdarīto/neizdarīto apkopo semestra sēdē.

Mārcis Cielava
Mārcis Cielava
Revīzijas komiteja
Revīzijas komiteja

Neatkarīga no valdes 3 cilvēku grupa, kura pārskata jaunās valdes darbību semestra laikā, un atskaiti par izdarīto/neizdarīto apkopo semestra sēdē.