Forest
Šalkone logo

Šalkone

LBTU Meža fakultātes studentu biedrība

graphical divider

Par mums

Studentu biedrība “Šalkone” ir Meža fakultātē studējošo un absolvējošo studentu organizācija, kura dot iespēju studentiem aktīvi izpaust un pilnveidot sevi ārpus oficiālajiem universitātes pasākumiem, tajos piedaloties un arī tos organizējot. “Šalkonieši” ir maza ģimene, kurā vienmēr viss darbs tiks darīts “Roku rokā pie darba!”.


Biedrībai "Šalkone" ir sekojoša struktūra:

• Aktīvie biedri (studenti, kas pašreiz darbojas studentu biedrībā un nav beiguši Meža fakultāti)
• Vecbiedri (Meža fakultāti absolvējušie biedri)
• Goda biedri (cilvēki, kuri uzņemti Šalkonē par sasniegumiem zinātnē, par pārējo studentu izglītošanu un attīstības veicināšanu)
• Biedri kandidāti (studenti, kas pašlaik darbojas studentu biedrībā un nav beiguši Meža fakultāti, nav balsstiesīgi)