Medību talka, Jaunkalsnavā

Labs darbs, kas padarīts!
Trīs dienu laikā paveicām daudz darbu – izjaucām bebru dambjus, izveidojām mednieku šaušanas līnijas, veicām meža atpūtas vietu attīrīšanu.
Paldies čaklajiem darba rūķiem, kā arī kolēģiem no MPS Jaunkalsnavā.
Tiekamies nākamajā gadā!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *