2012. gada semestra sēde

Saulainā 26. maija pievakarē viesu namā „Gošivs” svinīgā noskaņā aizritēja kārtējā s/b „Šalkone” semestra sēde. Tajā nu jau bijušie komisiju vadītāji atskaitījās par semestrī paveikto, kā arī tika uzņemti jaunie biedri – kandidāti un biedri, ievēlēta jaunā valde un komisiju vadītāji. Diskusiju daļā tika apskatīts un izvērtēts nākamā gada darba plāns, kā arī apspriesti citi svarīgi jautājumi, kas skar Šalkones iekšējo dzīvi.

Jaunie biedri – kandidāti – Rihards Ķepītis, Krišjānis Ikaunieks

Aktīvo biedru kārtā tika iecelti Valērijs Kušnirs un Kaspars Ailts

2012. gada Semestra sēdes kopbilde

Valde:

seniors Mārtiņš Ailts

viceseniore Lāsma Freimane

mantzinis Krišjānis Ikaunieks

kasieris Juris Katrevičs (kasiera māceklis Rihards Ķepītis)

sekretāre Katrīna Jaunslaviete

Komisiju vadītāji:

Kultūras komisijā Andris Bērziņš

Sporta komisijā Valērijs Kušnirs

Informācijas komisijā vadītāja amata pienākumus pildīs Katrīna Jaunslaviete

Revīzijas komisiju pārstāvēs Lāsma Bumbiere, Juris Katrevičs, Renārs Bužoks


Mežu dienas 2012

Iespējams, ieguldītais darbs un gatavošanās no visas sirds ir pamatā tam, ka fakultātes ikgadējais Meža dienu pasākums šogad izdevies godam. Atšķirībā no citiem gadiem, šogad tika piedāvāts īpaši bagātīgs pasākumu klāsts – kā pavisam jaunas idejas tika īstenotas orientēšanās sacensības pa Jelgavu, kā objektus iekļaujot dižkokus. Tāpat tika aizvadītas volejbola sacensības, jau tradicionālais Nakts zolītes čempionāts. Īpašu atsaucību izpelnījās Piedzīvojumus sacensības MPS Jelgavas mežā, kas dalībniekus aizrāva ar interesantajām disciplīnām (Stihl zāģēšanas sacensības, Konekesko cirvja mešana, Latvijas Finiera auto vilkšana, Kaķīša družbas turēšana, Husqarna boulings u.c.), kā arī pasākums „Mis un Mr Meži 2012”, kam pirmkursnieki bija cītīgi gatavojušies jau mēnesi iepriekš. Dienas noslēdzās ar balli „Jelgavas kreklos”.

S/b „Šalkone” saka lielu paldies visiem sponsoriem un pasākuma atbalstītājiem. Bez Jums tas nebūtu izdevies tāds, kāds tas bija, jo būtu neiespējami apgādāt dalībniekus ar balviņām. Tātad liels paldies AS Latvijas Finierim, SIA Konekesko, Sportland, Husqvarna, Contex, AS LVM, Stihl, Jelgavas krekliem, IDComputer, RedBull, Latvijas Kokrūpniecības federācijai, Siguldas Kaķīškalna kolektīvam, SIA „Holzwerke Lubāna”, SIA „212”, kā arī visiem Šalkoniešiem un Meža fakultātes studentiem, kas palīdzēja Meža dienu organizēšanā!

Mežu dienas 2012


Marts studentu biedrībā „Šalkone”

6. martā Saldus novada „Airītēs” šalkonieši nolieca galvas un nolika ziedus baltā pateicības krāsā pulkvedim Oskaram Kalpakam, pirmajam latviešu karaspēka komandierim, un trīs viņa cīņu biedriem pateicībā par paveikto Latvijas valsta labā.

16. martā s/b „Šalkone karogs” plīvoja ierindā līdz ar citiem brāļu kapos Lestenē, godinot latviešu leģionārus, bet jau nākamajā dienā, 17. martā, lepni slējās baltā krusta paēnā meža vidū, pieminot daļu Latvijas nacionālo partizānu (NP) – Visvalža Žaņa Brizgas, segvārdā – Kārļa Kraujas, vadīto Īles NP grupu, kuras vīri sirdī loloja brīvas Latvijas ideju un cīnījās pret padomju varu, tās izpausmēm, līdz grupā iefiltrējās nodevējs un 1949. g. 17. marta rītā divdesmit četriem bunkurā tobrīd esošajiem partizāniem nācās stāties pretī milzīgam pārspēkam – aptuveni 800 VDM karavīriem. Vīri mira par Latviju, bet izdzīvojušos tēvzemes mīlestības dēļ izsūtīja uz Sibīriju.

Studentu biedrībā „Šalkone” cauri gadiem vijušās divas pamatvērtības – mūsu zaļais zelts mežs un neapdzēšama degsme sirdī par mums dārgo Latviju, tāpēc mēs pieminam un godinām mūsu karavīrus, kas cīnījās kā Pirmajā pasaules karā un brīvības cīņās, tā arī Otrajā pasaules karā un vēl pēc tā oficiālajām beigām, veidojot nacionālās pretošanās kustību, vīrus, kuri cīnījās par brīvu Latviju un atdeva savas dzīvības tēvzemes labā.


Vien’ copīt!

15.02.12 norisinājās zemledus makšķerēšanas sacensības, kuras organizēja studentu biedrība „Šalkone”. Pasākumā piedalījās 31 dalībnieks. Lielākā daļa no dalībniekiem bija Meža fakultātes studenti. Laika apstākļi sportistiem bija ļoti labvēlīgi, saule lutināja ar savu siltumu un gaisa temperatūra bija nedaudz zem nulles. Neskatoties uz to, „Šalkones” biedri ik pa laikam dalībniekus cienāja ar siltu tēju.

Vienpadsmit komandu konkurencē trešajā vietā ierindojās komanda „Team Igors” (Reinis Kenigsbergs, Ričards Grigorjevs, Artūrs Baumanis), viņu kopējā noķerto zivju masa bija tieši 1 kg. Otrajā vietā komanda „Plostbārži” (Ainārs Lupiķis, Reinis Picka, Edijs Ješauskis), viņu maisiņš ar zivīm svēra 1,100 kg. Pirmo vietu izcīnīja komanda ”Apvienotie” (Pēteris Kaļeiņikovs, Artūrs Baltais), šīs komandas loms bija 1,750 kg.

Visu komandu dalībnieki piedalījās arī individuālajā vērtēšanā. 3. vietu dalīja 2 sacensību dalībnieki ar noķertiem 650 g zivju, tie bija Artūrs Baltais un Ričards Grigorjevs. 2. vietu ieguva Reinis Picka ar noķertiem 750 g. Godpilno 1. vietu izcīnīja pieredzējušais zemledus makšķernieks Pēteris Kaļeiņikovs, kurš noķēra 1,100 kg zivju. Jāpiebilst, ka Pēteris ir vienīgais drosmīgais, kas pārstāvēja pasniedzēju rindas – visu cieņu!

Kopumā ņemot, pasākums bija izdevies, un dalībnieki bija apmierināti ne tikai ar lomu, bet arī ar sacensības garu un kopības sajūtu, kas viņus vienoja.


Studentu himna – Gaudeamus Igitur

Katram cienošam šalkonietim ir jāzina studentu himna “Gaudeamus igitur”, lai nerastos nekādi pārpratumi par latvisko tulkojumi šim skaņdarbam, visi šalkonieši tiek aicināti iemācīties latīnisko versiju, lai nākamajās s.b. “Šalkone” sēdēs spētu vienoties skaistā un skanīgā dziesmā!

Gaudeamus igitur
Juvenes dum sumus.
Post jucundam juventutem
Post molestam senectutem
Nos habebit humus.
Gavilēsim vēl arvien,
Jauni cik vēl esam,
Līdz ar jauko jaunību,
Līdz ar skaudro vecumu,
Piederēsim zemei.
Ubi sunt qui ante nos
In mundo fuere?
Vadite ad superos
Transite in inferos
Hos si vis videre.
Kur ir tie, kas iepriekš mums
Pasaulē šeit nāca?
Vai pie veļiem, zemzemē,
Vai te gāja augšzemē,
Kur tie agrāk mita?
Vita nostra brevis est
Brevi finietur.
Venit mors velociter
Rapit nos atrociter
Nemini parcetur.
Dzīve mūsu īsa ir,
Īsi viņa beigsies.
Nāks jau nāve drīzi šurp,
Paņems mūs it visus turp,
Nežēlos neviena.
Vivat academia!
Vivant professores!
Vivat membrum quodlibet
Vivant membra quaelibet
Semper sint in flore.
Sveicam akadēmiju,
Sveicam profesorus,
Sveicam katru savējo,
Sveicam visus savējos
Tie lai zied un zaļo!
Vivant omnes virgines
Faciles, formosae.
Vivant et mulieres
Tenerae amabiles
Bonae laboriosae.
Sveicam visas jaunavas
Mīlīgas un daiļas,
Sveicam arī māmuļas,
Laipnīgas un tīkamas,
Mundras katrā darbā.
Vivat et respublica
et qui illam regit.
Vivat nostra civitas,
Maecenatum caritas
Quae nos hic protegit.
Sveicam mūsu brīvvalsti,
Un kas tajā valda,
Sveicam visus pilsoņus,
Un mecenātus devīgos,
Kas mums atbalstot palīdz
Pereat tristitia,
Pereant osores.
Pereat diabolus,
Quivis antiburschius
Atque irrisores.
Nost mēs saucam skumībai,
Nost mēs saucam skauģiem,
Nost mēs saucam nelabam,
Katram mūsu naidniekam,
Izsmējējiem visiem!


Iesvētīts studentu biedrības „Šalkone” karogs

5. februārī Meža fakultātē pulcējās studentu biedrības „Šalkone” biedri, vecbiedri un viesi, lai būtu klāt mūsu biedrībai tik nozīmīgajā pasākumā, proti, organizācijas atjaunotā karoga iesvētīšanā.
Beidzot, pēc 80 gadiem, „Šalkone” atkal var staigāt zem sava biedrības karoga! Tāpat, kā pirms 80 gadiem 1931. gadā, kad ar vecbiedru palīdzību biedrība ieguva savu karogu, tā arī šodien vislielāko pateicību ir jāsaka tieši vecbiedriem, jo pateicoties tieši viņu ziedojumiem, mūsu sen lolotais sapnis ir piepildījies. Par pamatu šim karogam tika ņemts karoga oriģināls, kas atrodas Rīgas kuģniecības muzejā.
Karogu iesvētīja Jelgavas Romas katoļu draudzes priesteris Aleksandrs Stepanovs, sakot: “”Karogs simbolizē identitāti, bet iesvētīt nozīmē aicināt uz Dieva gara šalkoni – nest cilvēkiem, organizācijai svētību. MF studentu zinības saistītas ar kokiem. Bībeles pasaulē svētītais koks ir olīvkoks un tas ir simbols ticīgam cilvēkam. Koks laiž zemē saknes un paceļ zarus debesīs, ko var saistīt ar cilvēku vēlmi izzināt dabu, un meklēt atbildes uz sev nozīmīgiem dzīves jautājumiem. Vēlu, lai organizācijas biedri spētu abas šīs dimensijas turēt kopā – izprast dabu un izzināt garīgo pasauli”.
Studentu biedrības „Šalkone” karoga iesvētīšanas pasākumu ar savu klātbūtni pagodināja arī LLU rektors Juris Skujāns, kurš apsveica biedrību ar šo panākumu un vēlēja izturību arī turpmāk.
Arī mūsu Meža fakultātes dekāns Dagnis Dubrovskis svinīgi sveica šalkoniešus šajā svarīgajā dienā. Dekāns vēlēja biedrībai būt arī turpmāk radošai, aktīvai, zinātkārai, čaklai un rādīt citiem piemēru.
Studentu biedrības seniore Karlīna Eglīte svinīgi pateicās visu šalkoniešu vārdā tiem vecbiedriem, kas piepildīja šo sapni palīdzot finansiāli. Īpaši lielu paldies veltot vecbiedriem Edgaram Keičam un Jurim Punkam, kuru nesavtīgums un ieguldījums vienmēr paliks ierakstīts biedrības rakstos.
Šajos svētkos piedalījās arī citas studentu korporācijas, lai sniegtu savu atbalstu un nodotu savus sveicienus. Studentu biedrības vārdā sakām lielu paldies studentu korporācijai “Ventonia”, “Fraternitas Imantica”, akadēmiskajai vienībai “Austrums”, MF absolventam – “Fraternitas Metropolitana” filistram Aldim Hartmanim un LLU Sabiedrisko attiecību daļai.


Šalkonieši rudens semestra sapulcē prezentē atjaunoto karogu

4. decembrī Ķekavas novadā notika Meža fakultātes (MF) studentu biedrības „Šalkone” rudens semestra sapulce, kuras laikā pirmoreiz publiski bija iespējams apskatīt tās atjaunoto karogu.

Semestra sapulce tika atklāta ar kopīgu „Gaudeamus Igitur” latviskotās versijas nodziedāšanu un komisiju vadītāju atskaitēm par paveikto pusgada laikā.

Šalkonieši kā lielākos darbus minēja piedalīšanos Azemitologa svētkos, talku Rīgas Zooloģiskajā dārzā un līdzekļu savākšanu un Šalkones karoga atjaunošanu, jo tā oriģināls atrodas Latvijas kuģniecības muzejā un Šalkones lietošanai nav pieejams.

Pēc tam sekoja amatu pārvēlēšanas. Trešo reizi pēc kārtas Šalkones seniora funkciju pildīs mežzinātnes studiju programmas 3. kursa studente Karlīna Eglīte. Viceseniors turpmāk būs kokapstrādes 2. kursa students Mārtiņš Vimba, bet kasiera amatu turpinās veikt mežinženieru studiju programmas 2. kursa students Juris Katrevičs. Sekretāre būs Lāsma Bumbiere, sporta komisiju vadīs Dace Āboliņa, par kultūras virzienu atbildēs Lāsma Freimane, bet informācijas komisiju turpinās vadīt Zane Mietule.

Nākamā vakara programmā bija diskusiju daļa un vecbiedru uzrunas.

MF dekāns Dagnis Dubrovskis pateicās Šalkoniešiem par pusgadā paveikto, kā arī izteica neviltotu prieku par Šalkones karoga atjaunošanu. Dekāns arī ieteica izmantot plašās iespējas, ko piedāvā karoga esamība, proti, prezentēt sevi, Meža fakultāti un visu nozari, piedaloties dažādos gājienos gan Latvijas Lauksaimniecības universitātes gan Jelgavas pilsētas pasākumu ietvaros.

Pēc tam Šalkones biedri aktīvi fotografējās ar karogu un vienojās kopīgās dziesmās, dejās neformālā gaisotnē.

Studentu biedrības “Šalkone” seniore Karlīna Eglīte un visi pārējie biedri saka milzīgu paldies vecbiedriem, kuri nesavtīgi ziedoja karoga atjaunošanai, jo viņu atbalsts ļāva piepildīt vienu no lielākajiem Šalkones sapņiem.